Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům

 

enlightenedVe středu pojedeme do divadla na třetí představení z předplatného. Ve škole se budeme učit první dvě vyučovací hodiny -  ČJ, AJ. S sebou aktovku s  učením, svačinu, pití. Do školy se vrátíme na oběd v 11.40, potom odchod domů nebo do družiny podle běžného režimu. Cenu za dopravu vlastním autobusem upřesním podle počtu dětí. Děkuji IP

 

enlightenedProsím o zaplacení 28 Kč za dopravu vlastním autobusem do divadla ze dne 22.11.2023. Děkuji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 4.12.

Dú - Slabikář s. 7/3 - hlasité čtení slov, obloučkujeme a dopisujeme vhodná slova do vět

       Písanka s. 6 dopsat - nové písmenko e

Nemocní

* Slabikář s. 7 dokončit + s. 8 - nové písmeno J,j (v básničce kroužkujeme všechna J,j)

* Sešit sluníčko - označené sloupečky (strana 3 - dolní zátrh + i, í)

* M oranžová s. 58 - 59

* Písanka s. 6 - nové písmeno e,é, nejdříve natrénujeme na papír

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 1.12.

Dú - čtecí list U lesa

       M - list, sloupeček č. 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 30.11.

Dú - Slabikář s. 5/1 - u hlasitého čtení obloučkujeme slova, potom pastelkou spojíme vhodné slovo s obrázkem

       - Písanka s. 5 - 4 označené řádky - psací i,u

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 29.11.

Dú - Zdokonalujeme čtení ke slabikáři s. 3 - hlasité čtení slabik s novým písmenkem T,t

      -  M modrá s. 23/1 (+ a - do 5)

      -  AJ - dobrovolně - písnička Toys zde (obrázek v uč. s. 20-21)

* Prosím o dokoupení lepidla v tyčince, kdo už nemá. Děkuji.

Nemocní

Romík má sešity k vyzvednutí v družině

* Slabikář s. 4 - nové písmenko T, t (v básničce hledáme a kroužkujeme jednou barvou T a druhou barvou t

* Písanka s. 3 - dopsat stránku s písmenkem i, í

* M oranžová s. 55

* AJ - PS s. 18 - domalujeme a pojmenujeme hračky (nápověda dole v rámečku)

* AJ - PS s. 19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 28.11.

Dú - Slabikář s. 3/3,4 - hlasité čtení s porozuměním, u cv. 4 si děti obloučkují slova po slabikách a křížkují správnou volbu podle cv. 3

       Písanka s. 3 - první čtyři řádky i,í

* Zdokonalujeme čtení k ŽA zůstává dětem doma. Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři podepište, prosím.

Nemocní

* Slabikář s. 3/1,2 - ve cv. 1 hledáme slovo k obrázku a spojíme, všechna slova při čtení obloučkujeme

* M list - sloupeček č. 1

* M oranžová s. 54

* Psaní číslic s. 6 - dokončit poslední řádek

* Písanka s. 2 dopsat 2 řádky i,í

* Zdokonalujeme čtení k ŽA s. 38 - nahlas + obloučkujeme

* Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři s. 1/1 - nahlas + obloučkujeme

* Prv s. 24 - opakování o rodině

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 27.11.

 

Dú - Slabikář s. 2/1 - hlasité čtení slov alespoň 3x, prosím o podepsání a obalení

        M oranžová s. 53/3 - dopočítávání

* Dnes jsme odemčeli kouzelným klíčem SLABIKÁŘE, fotky ve fotoalbu. 

Nemocní

* Slabikář s. 2 - všechna slova obloučkujeme po slabikách a hlasitě čteme, cvičení vypracujeme podle zadání dole na stránce

* M oranžová s. 53/1,2

* Písanka s. 2 - psací i

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 23.11

Dú - Amos s.14/4 - procvičujeme psaní slabik v logické posloupnosti, docvičovat čtení podle individuální potřeby.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 22.11.

Dú - Amos s. 13/2 - trénujeme čtení pojmů: vpravo od...., vlevo od..., nad...., pod...

       AJ - uč. 20-21 - děti poslouchají zde, ukazují na obrázku a opakují slova, hračky jdou za sebou tak, jak jsou na obrázku a v rámečku dole na s. 21 (panenka, vlak, auto, letadlo, kytara, buben)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightenedVe středu 22. 11.2023 pojedeme do divadla na druhé představení z předplatného. Ve škole se budeme učit první dvě vyučovací hodiny -  ČJ, AJ. S sebou aktovku s  učením, svačinu, pití. Do školy se vrátíme na oběd v 11.40, potom odchod domů nebo do družiny podle běžného režimu. Cenu za dopravu vlastním autobusem upřesním podle počtu dětí. Děkuji IP

 

enlightenedZdokonalujeme čtení si děti budou nosit denně domů a můžete využívat k docvičování čtení, podle individuální potřeby. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 21.11.

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 39/3 + s. 40/4 - hlasité čtení písmen z malé tiskací abecedy

     - sešit Sluníčko - sloupeček označený zeleným puntíkem

* Živá abeceda zůstává dětem doma, ve škole ji už nebudeme potřebovat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 20.11.

Dú - Trénujeme čtení obou listů - zelená obálka

       M malá s. 20/1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 16.11.

Dú - Čtení textíků ke Slavnosti slabikáře (dva listy v zelené obálce)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightenedVe středu 15.11. budou  třídní schůzky - konzultace. Přicházet je možno kdykoliv v čase od 13.00 do 15.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 15.11.

Dú - AJ PS s. 15 - počítáme do deseti, spojujeme každé číslo s obrázkem jinou pastelkou

       Písanka s. 1 - tři řádky, dbáme na pečlivost a správnost cviků podle vzoru, ořezaná tužka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 14.11.

Dú - Prv s. 20/1 - hlasité čtení + obloučkujeme

        M malá s. 18/1 - rozklad čísel

* Dobrovolné procvičování M zde a zde

* V prvouce si povídáme o rodině, příbuzenských vztazích. Kdo bude chtít, na čtvrteční prvouku si přinese fotky své rodiny.

Nemocní

* Zdokonalujeme čtení s. 33 + s. 34 - slabiky s novým písmenem  I, Í

* ŽA s. 51

* M oranžová s. 48

* Prv s. 19 - rodina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí  13.11.

* Ve středu musím z rodinných důvodů posunout o půl hodiny začátek a konec třídních schůzek - od 13.00 do 15.30.  Děkuji za pochopení. IP

 

Dú -  Sešit sluníčko: druhý sloupec uvolňovacích cviků

         Zdokonalujeme čtení s. 32/2

Nemocní

* sešity nese Adrianka V. z 5. třídy

* ŽA s. 49 - čtení s porozuměním + s. 50 - nové písmenko I (v básničce kroužkujeme všechna I, Í)

* Hry se slabikami - rozstříhat fialovou kartu se slabikami, přikládat na kartu s obrázky, po nemoci si přineseme do školy)

* Uvolňovací cviky s. 28

* M oranžová s. 46 - 47 opakování

* M modrá s. 17

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 10.11.

Dú - M - list - rybí počty

        ČJ - list Pepa, Lola a Ula - čtení s porozuměním

* Tomík si dokončí Uvolňovací cviky s. 26 + s. 27

Nemocní

* Uvolňovací cviky s. 26 - třikrát pastelkou a s. 27 - tužkou každý cvik 1x

* Amos s. 12 dokončit

* ŽA s. 47

* M oranžová s. 45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 9.11.

Dú - Prv s. 14/1 - čtení o stromech

       Amos s. 12/1 - dolepíme samolepky a čteme řádky a sloupce

Nemocní

* ČJ - dnes jsme trénovali psaní písmen a slabik, jednoduchých slov

* ČJ - list HRA - s kostkou

* ČJ - nový písankový sešit - první sloupec uvolňovacích cviků

* M oranžová s. 44 - nula

* M list - rozklad čísel a tvoření všech čtyř příkladů k rozkladu podle vzoru

* Uvolňovací cviky s. 24 - třikrát pastelkou a s. 25 - jednou, píšeme tužkou

* Prv s. 18 - rodina, jak se jmenuje maminka, tatínek, sourozenci

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 8.11.

Nemocní

AJ - PS s. 14 - domalovat do obrázku ve dvojici vpravo jednu věc navíc a zapsat počet, opakujeme počítání 1 - 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightenedVe středu 8.11. plánujeme v rámci dopoledního vyučování pouštění draků a opékání buřtíků, pokud počasí dovolí. S sebou batůžek, nakrájený párek k opékání+ pečivo (místo svačiny), pití, draka, penál, vhodné oblečení a obuv do trávy. Vrátíme se k obědu, dále běžný režim.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 7.11.

enlightenedZítra - pouštění draků s opékáním

Dú - na čtvrtek

        Zdokonalujeme čtení s. 27/3,4

        M - sešit: opsat příklady a vypočítat (příklady jsou vložené v sešitě)

Nemocní

* Prv - opakovali jsme o stromech a zvířatech na podzim

* ŽA s. 45 /4 + s. 46

* M velká s. 42 + s. 43/2 (slovní úlohy)

* M malá s. 16

* Psaní číslic s. 4 dokončit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 6.11.

Dú - ŽA s. 45/3 - k obrázku píšeme počáteční písmeno

        M velká s. 43/1 - při čtení obloučkujeme, zapisujeme příklad a znázorňujeme v peněžence i v měšci

Nemocní

* ŽA s. 44 + s. 45/1,2

* M velká s. 41 - rozklad čísel

* M malá s. 15

* Uvolňovací cviky s. 23 dokončit

* Psaní číslic s. 3 dokončit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 3.11.

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 26 - tužkou obloučkujeme po slabikách a nahlas čteme alespoň 3x

 

* Kubík má sešity nachystané k vyzvednutí v družině.

Nemocní

* Zdokonalujeme čtení - s. 25/2,3 +  s. 24 celá

* Uvolňovací cviky s. 22 pastelkou, každou rybku obtáhneme 3x + s. 23 tužkou, každou rybku pouze jednou (čtyři řádky)

* Amos s. 11 celá

* M velká s. 40 - psaní číslice 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 2.11.

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 25/1 - hlasité čtení 3x

        Uvolňovací cviky s. 21 - dopsat poslední 3 řádky - nespěcháme, dbáme na pečlivost

Nemocní

* Pohádka Jak to bylo na Dušičky 

* Uvolňovací cviky - horní klička s. 21 - čtyři řádky

* Zdokonalujeme čtení s. 20 + s. 21

* M malá s. 14

* Prv s. 15 - zvířata a ptáci na podzim

* ŽA s. 43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 1.11.

Dú - ŽA s. 41/2 - nejméně 3x nahlas

        M malá s. 13/3  (Tomík si dokončí cv. 2)

       AJ - zazpívej si písničku o číslech zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 31.10.

Dú - Olympiáda duchů - část Duch čte - nahlas 3x (zelená obálka)

         Knížku Halloween si děti nechají doma.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 30.10.

* Pokud budou děti chtít, mohou zítra přijít do školy s čarodějným kloboukem nebo v kostýmu k Halloweenu.

 

* Ve žluté obálce mají děti na ukázku vložený poslechový testík, který jsme dělali v AJ před podzimními prázdninami. Zítra si přineseme zpět do školy.

 

* Prosím o 28,- za autobus ze 4.10. (divadlo ZR) - kdo ještě nepřinesl. Děkuji

 

Dú - Uvolňovací cviky s. 19 - poslední tři řádky

        M velká s. 33 - slovní úlohy dokončit - při čtení obloučkujeme, zapisujeme příklad a znázorňujeme v peněžence i v měšci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightened Ve čtvrtek a v pátek (26.10.+27.10.) jsou podzimní prázdniny, nebude družina ani oběd.

enlightenedVysvětlení k prozatimnímu hodnocení - pokud přijde do ŽK známka 1, vše je v pořádku. Pokud se stane, že je Vaše dítě ve škole a v žákovské se objeví místo známky proškrtnutá kolonka, znamená to, že se nedařilo a je třeba více doma procvičovat. Pokud dítě ve škole není v den, kdy přišlo hodnocení, bude kolonka rovněž proškrtnutá.

 

Středa 25.10.

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 16 - nahlas 3x nebo podle potřeby

       dobrovolně  * AJ - uč. s. 14 - poslech zde

Nemocní

* Zdokonalujeme čtení s. 15

* Uvolňovací cviky s. 18 - pastelkou obtahujeme každý cvik dvakrát + s. 19 první dva řádky tužkou

* AJ - uč. s. 14 - poslech zde

* AJ - PS s. 10 - poslech zde

* AJ - PS s. 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightenedVybíráme 28,- za autobus (vlastní) - divadlo ze 4.10. 2023

enlightenedVe středu 25.10. půjdeme na návštěvu do hamerské školky na představení Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme, cena je 60,-. Děti mohou nosit od pondělí. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 24.10.

Dú - Zdokonalujeme čtení s. s. 15/1

        Uvolňovací cviky s. 17 - poslední 3 řádky - psaní šikmé čáry

Nemocní

* ŽA s. 35/1,3,4

* Uvolňovací cviky s. 17 - čtyři řádky - psaní šikmé čáry shora dolů

* Zdokonalujeme čtení s. 15/2,3

* M velká s. 37

* Prv s. 14 stromy - podle zadání dole na stránce

* Amos s. 10 - podle zadání dole na stránce, orientace vpravo, vlevo, nahoře, dole, řádek, sloupec

* Oranžová karta se slabikami a obrázky - rozstříhat a skládat si, slabiky hlasitě číst

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 23.10.

Dú - ŽA s. 35/2 - hlasité čtení

       M velká s. 36/3 - porovnávání čísel

Nemocní

* ŽA s. 33 + s. 34

* Uvolňovací cviky s. 15 dokončit

* M velká s. 36/1,2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 20.10.

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 14 - nahlas, podle potřeby, nejméně 3x

       M- Psaní číslic s. 2 - dokončit tři řádky 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 19.10.

Dú - skládání - nejdříve přečíst několikrát všechny slabiky, potom přikládat na kartu s obrázky (zelená obálka)

        M malá s. 12/3 - sčítání a odčítání

Nemocní

* ŽA - s. 30 - 31

* Uvolňovací cviky s. 15 - první čtyři řádky 

* Psaní číslic s. 2 - druhý řádek, s. 3 - vybarvování + první řádek

* M malá s. 11 dokončit

* M velká s. 34 - číslice 5

* Dobrovolně - lepení žlutých slabik s obrázky (zelené desky) - na  přiložený žlutý papír

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 18.10.

Dú - Čtení - list, děti několikrát slova nahlas přečtou a poté se pokusí najít v křížovce a vybarvit stejnou pastelkou podle legendy

       AJ- uč s. 12 - 13 - poslech písničky zde, učíme se nová slovíčka (školní pomůcky), v písničce jdou za sebou tak jako jsou napsaná v rámečku dole na s. 13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 17.10.

Dú - ŽA s. 29/3 - hlasité čtení 3x

       Prv s. 17/3 - malujeme podzim

* Kdo nestihl ve škole, dokončí si v ŽA s. 27/4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 16.10.

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 10/2,3 (nemocné děti si u čtení obloučkují slova po slabikách), nahlas 3x

        M malá s. 11/1 - znázorňování odčítání

Nemocní

* ŽA s. 26 - nové písmenko S (v básničce hledáme a barevně kroužkujeme všechna S)

* Uvolňovací cviky s. 14 - šikmá čára zdola nahoru, každou obtáhneme 3x pastelkou

* M velká s. 30 - odčítání

* M malá s. 10 - opakování

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 13.10.

Dú - ŽA s. 25/1 - podle obrázku doplňujeme slova, hlasitě čteme

       Uvolňovací cviky s. 13 - dokončit

Nemocní

* ŽA s. 25/2 - obloučkujeme, hlasitě čteme, vybarvujeme

* Uvolňovací cviky s. 13 - každý lístek obtahujeme ve směru šipek zelenou pastelkou 3x

* Amos s. 8 - podle zadání dole na stránce, orientace řádek x sloupec

* Zdokonalujeme čtení s. 9 - hlasité čtení

* M velká s. 29 - znaménko mínus, u cv. 3 si obloučkujeme slova pro snazší čtení

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

enlightenedBAREVNÝ TÝDEN 9. - 13.10. - VÝZVA laugh

OBLÉKNI SE V DANÝ DEN DLE ROZVRHU 

Po zelená
Út fialová
St hnědá
Čt oranžová
bílá
 

 

12.10. čtvrtek

Dú - ČJ - slabiky + obrázky - skládání (v zelených deskách)

       Prv s. 12/2

Nemocní

* PRV s. 12 celá - o podzimu na zahradě, sklizeň

* Uvolňovací cviky s. 12 - pastelkou, každý cvik alespoň pětkrát

* ŽA s. 23/4 - slova pospojujeme s obrázky + s. 24 - hlasité čtení

* Psaní číslic s. 2 - vybarvování listů + první řádek (obtahování)

* M s. 28 - psaní číslice 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10. středa

Dú - ŽA s. 23/3 - nahlas nejméně 3x

        M velká s. 27/4 - modrý a růžový sloupeček - ústně - čtení příkladů + výpočty

       AJ dobrovolně - poslech příběhu uč. s. 10 zde,

                               - vystřižený Happy House s postavami si děti nechají doma (trénovali jsme otázku WHO´S THIS? ......LET´S SEE.....HELLO, I´M MUM.)

 

* Tobík neměl pracovní sešit do AJ, prosím o dovypracování s. 7 a přinesení do školy zítra, ofocený list má ve žlutých deskách. Děkuji

Nemocní

* úkol výše

* ŽA s. 22 + s. 23/1

* M velká s. 27

* AJ - uč s. 10 - povídat si příběh česky, co se děje na každém z obrázků, potom poslech (výše)

* AJ - PS s. 7 - spojíme pastelkami, co k sobě patří, trénujeme pozdrav GOOD MORNING

* AJ - PS s. 56 - vystřihneme Happy House a obrázky postav,  za dveře schováváme jednotlivé postavy, trénujeme otázku WHO´S THIS? (KDO JE TO?)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10. úterý

Dú - M velká s. 26/1 - nahlas čteme věty, slova obloučkujeme podle slabik a doplňujeme "zobáčky"

 

* Tomíkovi dnes chyběla prvouka, prosím o dovypracování s. 11/2,3. Zítra si Tomík úkol přinese do školy i s mazací tabulkou, kterou si odnesl domů. Děkuji

Nemocní 

* ŽA s. 21

* Zdokonalujeme čtení s. 8 - hlasité čtení slabik

* M  velká s. 26 - opakování

* M malá s. 9

* Prv. s. 11/2,3 - o počasí na podzim

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.10. pondělí

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 7 - procvičujeme čtení slabik s novým písmenkem E, É

        ČJ - list, vybarvujeme písmenko, na které slovo na obrázku začíná

Nemocní

* ŽA s. 20 - nové písmenko E (u cv. 1 barevně kroužkujeme v básničce všechna E)

* M velká s. 24 a s. 25 - podle zadání - pracujeme s číslicí 4

* Psaní číslic (z druhé strany sešitu Uvolňovací cviky s. 1) - dopíšeme všechny jedničky, snažíme se o dodržení sklonu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.10. pátek

Dú - Amos s. 7/4 - podle zadání

       M velká s. 22/2 - zapisování příkladů +

(Tobík doma zapomněl samolepky ze sešitu Amos, prosím o dolepení ke cv. 5 na straně 5 a ke cvičení 2 na straně 7)

Nemocní

* Amos s. 5/4,5

* Amos s. 7/1,2,3

* M velká s. 22/ 1,3 + s. 23 - Matýskův obchod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.10. čtvrtek

Dú - Amos plus s. 5/3

       Prv s. 11/1 - dle zadání dole na stránce

Nemocní

* Prv s. 10

* Amos plus s. 5/1,2

* Zdokonalujeme čtení s. 6/ 2,3 - při čtení obloučkujeme slova podle slabik

* Uvolňovací cviky s.11

* M s. 22/3 - čtení příkladů se znaménkem + , vypočtení výsledku - ústně

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.10. středa

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 6/1- hlasité čtení prvních slov (3x)

        M malá s. 8/ 3 - podle vzoru. Kdo nestihl ve škole, dokončí si i ostatní cvičení na stránce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightenedVe středu 4.10. 2023 pojedeme do divadla na první představení z předplatného. Ve škole se budeme učit první dvě vyučovací hodiny. S sebou aktovku s  učením, svačinu, pití. Do školy se vrátíme na oběd v 11.40, potom odchod domů nebo do družiny podle běžného režimu. Cenu za dopravu vlastním autobusem upřesním. Děkuji IP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.10. úterý

Dú - ŽA s. 17/ cv. 3 + cv. 4 - hlasité čtení (3x)

      - M velká s. 21/4 - podle zadání

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10. pondělí

Dú - Uvolňovací cviky - dokončit s. 9

      - Skládací abeceda: děti rovnají na stůl písmena podle diktátu, diktujeme jednotlivá písmena, potom děti zkouší číst první slova po slabikách (všichni by měli zvládnout, znají ze školy), písmena (slova)  k nadiktování : MÁMA, ÁLA, LAMA, MALÁ

Nemocní

* úkol výše

* ŽA s. 17/1,2

* Zdokonalujeme čtení s. 5 - u cv.2,3,4 slova obloučkujeme po slabikách

* M velká s. 20 - vyvození znaménka +, s. 21/1 psaní číslice 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.9. pátek

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 4 - hlasité čtení alespoň 3x

Nemocní

* ŽA s. 16 - nácvik čtení slabiky LA, LÁ

* Amos plus s. 4 dokončení cv. 4, 5:  psaní, čtení s porozuměním, malování podle vět

* M s. 19 - opakování, děti by měly zvládnout samostatně přečíst zadání pomocí piktogramů a vypracovat úkoly

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightenedDětské divadelní předplatné - s dětmi budeme v rámci vyučování jezdit do divadla do Žďáru n.S., celkem 5 představení - zdeo termínu budu vždy informovat předem. Cena předplatného je 570,- + doprava vlastním svozovým autobusem tam i zpět, cenu za autobus ještě upřesním. Platby za předplatné, prosím, do pátku 29.9 2023. Děkuji IP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.9. středa

Dú - AJ - PS s. 6: postřehování - zapisujeme do rámečků u obrázků v řádku čísla 1,2,3 podle pořadí, jak byly obrázky namalovány (kdo nezvládne napsat číslice, maluje místo nich do rámečků tečky)

Nemocní

* M velká s. 18 celá, u cv. 1 děti při čtení obloučkují slova po slabikách (tužkou píší oblouček pod každou slabiku)

* ŽA s. 15

* AJ - uč. s. 8 - Who´s this? Kdo je to?...poslech zde, uč. s. 9 - Hello x goodbye ...poslech zde

* AJ PS s. 5 -  v poslední části malují děti svoji nohu a do rámečku svůj obličej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.9. úterý

Dú - Amos plus s. 4/3 (dbáme na pečlivost, správnou velikost písmen - pomocné linky a ořezanou tužku)

       M velká s. 17/ 2 

Nemocní

* ŽA s. 14 - nové písmenko L (u cv. 1 kroužkujeme v básničce všechna L)

* Uvolňovací cviky s.8 - každou vlnku obtahujeme alespoň 5x pastelkou - nacvičujeme lehký posun ruky po papíře

* M velká s. 17 - podle zadání dole na stránce

* Prv s. 8

* Povídání pohádek - dnes jsme si vyprávěli pohádku O Červené Karkulce a pohádku Smolíček Pacholíček

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.9. pondělí

Dú - Uvolňovací cviky s. 7 - dokončit stranu - šikmé čáry

        M dobrovolně: procvičování online zde

Nemocní

* ŽA s. 13 - pohádky

* Uvolňovací cviky s. 7

*  M velká s. 15, s. 16

* M malá s. 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.9. pátek

enlightenedVážení rodiče. Během víkendu vám přijdou na e-mail přístupové údaje k elektronické žákovské knížce. Začneme ji používat od října, dětem do ní budu zapisovat známky. Prosím, stáhněte si do svých mobilních telefonů či počítačů aplikaci podle návodu v e-mailu. Děkuji IP

 

- Zdokonalujeme čtení s. 2 - alespoň 3x hlasité čtení celé stránky

Nemocní

* ŽA s. 12

* Amos plus s. 2 + s. 3

* M velká s. 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.9. čtvrtek

Dú - ŽA s. 11/3,4 - čtení

        M velká s. 13/1,2 - větší, menší, děti doplňují tečky, symboly a poté hlasitě čtou ( 1 je menší než dva,......)

Nemocní

* ŽA s. 11/1,2

* M velká s. 13/4 - pojmenováváme geom. tvary

* M malá s. 5/5 - symboly větší, menší, rovná se

* Dú výše

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.9. středa

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 1 - několikrát čteme celou stránku dle zadání (řádky, sloupce) dle potřeby, někomu šlo už ve škole velmi pěkně, někdo potřebuje potrénovat. Děti mohou číst celou slabiku najednou, komu ještě nejde, čte rozloženě každé písmeno zvlášť a potom teprve celou slabiku: M, A ....MA. 

Nemocní

* ŽA s. 10 dle zadání - vyvození slabik MA, MÁ, ve cv.1 si děti první slabiku v obou slovech barevně zakroužkují 

* Ústně - vymýšlení slov na slabiku MA, MÁ (maso, malíček, máme ....)

* Zdokonalujeme čtení - úkol výše

* M velká s. 12 - symboly větší, menší + jejich správné čtení (1 je menší než dva...)

* AJ uč. s. 7 - What´s your name? ....I´m....poslech zde

* AJ PS s. 4 - namaluj sám sebe a představ se (ústně: I´m ...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.9. úterý

Dú - ŽA s. 9/3

     - PRV s. 7/3 - čteme řádky a sloupce

Nemocní

* sešity pro Tobíka jsou připravené k vyzvednutí v družině

* ŽA s. 9 dokončit

* M velká s. 12/5 + s. 13/3 + s. 13 /5 - trénujeme pojmenování geom. tvarů a posloupnost

* M malá s. 5/3+4

* Prv s. 7 celá - cesta do školy, ze školy, semafor

* Psaní číslic s. 1 - psaní jedniček - druhý řádek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightenedKroužky Kreativ a Street dance - informace viz. 12.9. a 8.9.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.9. pondělí

Dú - ŽA s. 9/1 čtení

      - M malá s. 5/1 + 2

Nemocní

* ŽA s. 8 celá - nové písmenko M (ve cv. 1 barevně kroužkujeme M)

* Uvolňovací cviky s. 5 - pastelkami, alespoň 10x každý cvik

* M velká s. 10 + s. 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.9. pátek

Dú - ŽA s. 7/3 - první obrázek

        M velká s. 9/6 - pokračujeme v řadě do konce řádku

Nemocní

* ŽA s. 7 - podle zadání dole na stránce

* M velká s. 9 dokončit - podle zadání dole na stránce

* M malá s. 4 celá (u cv. 3 znázorňujeme první předmět prázdným kolečkem a druhý předmět plným kolečkem)

* Psaní číslic (z druhé strany sešitu Uvolňovací cviky) s. 1 - vybarvování míčů s číslicí 1 + obtahování jedniček - pouze první řádek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.9. čtvrtek

enlightenedProsím rodiče o podepisování všech Dú (i čtených). Děkuji IP

 

- ŽA s. 6/3 - čtení písmen A (krátce), Á (dlouze, klidně trošku přeženeme, jde o to, aby si děti uvědomily rozdíl)

       - M malá s. 3/ cv. 1 - děti dávají do oválu dvojice geom. tvarů nad sebou do vyčerpání jednoho z nich. Poté v rámečku zakroužkují ten, kterého je více.

Nemocní

* Dú výše

* ŽA s.6 - nové písmenko Á - podle zadání dole na stránce, (u cv. 1 barevně kroužkujeme v básničce Á.) 

* M malá s. 3/ cv. 2 - mezi geom. tvary najdeme a vybarvíme všechny čtverce

* M velká s. 8 celá + s. 9/1,2 - děti samostatně čtou zadání podle piktogramů, vypracujeme podle zadání dole na stránce

* Prv - s. 4 + s. 5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.9. středa

Dú -  Amos plus k ŽA s. 1/cv.4 - podle zadání dole na stránce, samolepky najdete vložené vzadu v sešitě

        AJ - uč. s. 4 - 5, děti poslouchají a zpívají písničku a ukazují si postavy na obrázku, poslech zde

Nemocní

* Dú výše

* Amos plus k ŽA s. 1/2+3 - podle zadání dole na stránce, samolepky vzadu v sešitě

* M velká s. 7- podle zadání dole na stránce

* AJ PS s. 2 -  kroužkujeme v každém řádku podle poslechu zde, vypracujeme s pomocí učebnice s. 4-5 a písničky z Dú

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.9. úterý

enlightenedKroužek Street dance

Děti mají možnost navštěvovat kroužek Street dance.

Termín: čtvrtek 15:30 - 16:30 hodin

Místo: ZŠ Hamry nad Sázavou

Cena: 1500 Kč na rok

Přihlášení: www.activezdar.cz/active-svc

 

- Uvolňovací cviky s. 4 - mícháme ve směru šipky (alespoň pětkrát v každém hrnci - pastelkami)  a potom sypeme vdolky - lehký pohyb v zápěstí (tužkou)

      - M trénujeme pojmy vpravo x vlevo

Nemocní

* úkol výše

* ŽA s. 5/2,3 - podle zadání dole na stránce

* Amos plus s. 1/1 - piktogramy (přehled piktogramů s vysvětlením je na přebalu sešitu na první straně uvnitř)

* M velká s. 6 

* M malá s. 2

* Prv s. 3/2,3 - samolepky ke cv. 2 najdete uprostřed sešitu prvouky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.9. pondělí

Dú - ŽA s. 5/1 - čtení řádků a sloupců s novým písmenkem A

        M velká s. 5/3 - dokončit vybarvování k upevnění znalosti geom. tvarů - podle zadání, děti by měly zvládnout tvary pojmenovat - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

Nemocní

* ŽA - s. 4 - podle zadání dole na stránce (u cv. 1 hledáme a barevně kroužkujeme všechna písmena A)

* M velká s. 4/2 - rozvoj logického myšlení, posloupnost

* M velká s. 5 - pojmenováváme a vybarvujeme geom. tvary, pracujeme podle zadání dole na stránce

* Uvolňovací cviky s. 3 - pracujeme ve stoje, různými barvami, v rytmu říkanky kroužíme několikrát (nejméně pětkrát) kolem každého obrázku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     enlightenedOrganizace prvních školních dní ZDE

    enlightenedDůležité informace do začátků ZDE

    enlightenedPondělí 11.9. divadlo ve škole (60,-)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.9. pátek

Dú - skládej si skládačku - první hláska (písmeno) ve slově + obrázek, děti mají obě karty vložené v deskách na ČJ, rodiče moc prosím o rozstříhání obou karet a zagumičkování, děti si přinesou v pondělí do školy

 

* Dnes děti dostaly učebnici (barevná) a PS (černobílý) do AJ, prosím o  podpis PS na štítek. Učebnici není potřeba podepisovat, ale je nutné ji obalit, děti ji budou na konci roku vracet. Učebnici si děti budou nosit každou středu do hodiny AJ. Děkuji

 

enlightenedKroužek Kreativ ve spolupráci s Active Žďár, zájemci se přihlašují přes uvedené kontakty

Děti mají možnost navštěvovat kroužek Kreativ ( tvoření a vyrábění z různých materiálů).

Termín: pondělí 13:00 - 13:45hod.

Místo: ZŠ Hamry nad Sázavou

Cena: 1800 Kč

Vedoucí: Lucie Chromá, info. chroma@activezdar.cz, tel: 736 686 498

Přihlášení: www.activezdar.cz

 

Nemocní

* úkol výše - skládačka

* Živá abeceda s. 3 - podle zadání dole na stránce

* Matýskova matematika s. 3 - podle zadání dole na stránce

                                         s. 4/ cv. 1 - podle zadání

* Procvičujeme pojmy vpravo, vlevo, řádek, sloupec

* AJ - uč. s. 2 - 3, prohlédnout obrázek, povídat si o něm česky, kdo v domě bydlí...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.9. čtvrtek

- Živá abeceda  s.2/ cv. 2 + cv. 3 - hlasité čtení obrázkových řádků a sloupců, při čtení si děti podloží řádek proužkem papíru, který mají vložený v sešitě, při čtení sloupců ve cv. 3 si děti položí záložku za čtený sloupec tak, jako na obrázku

 

enlightenedV pondělí 11.9. budeme mít ve škole v deset hodin divadlo - Macourkovy pohádky, cena je 60,-, děti mohou nosit peníze od zítřka. Děkuji

 

Nemocní

* úkol výše v sešitě Živá abeceda

* ve škole jsme dnes trénovali orientaci v prostoru, čtení obrázkových řádků a sloupců, pojmy vpravo, vlevo, nad, pod, před, za 

* Oskarova prvouka s. 2 - podle zadání dole na stránce

* Matýskova matematika s. 2 - podle zadání dole na stránce

* Uvolňovaci cviky s. 2 - nácvik lehkého posunu ruky po papíru, cvik píšeme ve stoje pastelkou, každý strom obtočíme nejméně třikrát a plynule se přesouváme ke stromu dalšímu, obkroužíme všechny stromy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.9. středa

Dú - Oskarova prvouka s. 1/ cv. 1 - do prázdného obdélníku děti namalují, na co se těšily do školy

 

* Prosím rodiče o podepsání nového sešitu do matematiky

 

* Kdo dnes neměl, donese si sáček s věcmi na TV a pověsí si ráno do šatny k bačkorkám, děkuji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.9. úterý

* Dú - nový sešit Uvolňovací cviky s. 1 - pastelkami několikrát obkroužíme (alespoň 5x) jednotlivé části těla Agáty, střídáme barvy, zítra doneseme do školy, podpis sešitu na štítek

 

* poprosím rodiče o nastříhání teček a číslic 1-5, vložit do kapsičky a kapsičku do modré obálky M, děti si přinesou zítra do školy

 

* děti, kterým dnes chyběly sešity M, Živá abeceda a PRV, si přinesou zítra, prosím

 

* některým dětem chyběly plastové obálky vel. A4 s drukem - modrá na M, zelená na Čj, žlutá na ostatní (ŽK, Prv....) a libovolná na desky na písmenka, prosím o doplnění

 

* dnes jsme uložili kufříky, tabulky, desky na písmenka, vše zůstává ve škole a sešity z M, Čj a Prv, domů si děti nebudou nosit vždy všechny sešity, aby neměly těžké aktovky

 

* poprosím obalit ŽK, kdo ještě nemá, dětem ji vrátím zítra (vložíme do žluté obálky), ostatní sešity obalte dle svého uvážení, dětem zůstanou všechny kromě učebnice AJ, kterou si přinesou příští týden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.9. pondělí

* Připomínám odstávku el. energie. Dětem, které půjdou zítra do družiny, je nutné přibalit větší svačinu. Děkuji