Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům

 

22.9. pátek

enlightenedVážení rodiče. Během víkendu vám přijdou na e-mail přístupové údaje k elektronické žákovské knížce. Začneme ji používat od října, dětem do ní budu zapisovat známky. Prosím, stáhněte si do svých mobilních telefonů či počítačů aplikaci podle návodu v e-mailu. Děkuji IP

 

- Zdokonalujeme čtení s. 2 - alespoň 3x hlasité čtení celé stránky

Nemocní

* ŽA s. 12

* Amos plus s. 2 + s. 3

* M velká s. 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.9. čtvrtek

Dú - ŽA s. 11/3,4 - čtení

        M velká s. 13/1,2 - větší, menší, děti doplňují tečky, symboly a poté hlasitě čtou ( 1 je menší než dva,......)

Nemocní

* ŽA s. 11/1,2

* M velká s. 13/4 - pojmenováváme geom. tvary

* M malá s. 5/5 - symboly větší, menší, rovná se

* Dú výše

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.9. středa

Dú - Zdokonalujeme čtení s. 1 - několikrát čteme celou stránku dle zadání (řádky, sloupce) dle potřeby, někomu šlo už ve škole velmi pěkně, někdo potřebuje potrénovat. Děti mohou číst celou slabiku najednou, komu ještě nejde, čte rozloženě každé písmeno zvlášť a potom teprve celou slabiku: M, A ....MA. 

Nemocní

* ŽA s. 10 dle zadání - vyvození slabik MA, MÁ, ve cv.1 si děti první slabiku v obou slovech barevně zakroužkují 

* Ústně - vymýšlení slov na slabiku MA, MÁ (maso, malíček, máme ....)

* Zdokonalujeme čtení - úkol výše

* M velká s. 12 - symboly větší, menší + jejich správné čtení (1 je menší než dva...)

* AJ uč. s. 7 - What´s your name? ....I´m....poslech zde

* AJ PS s. 4 - namaluj sám sebe a představ se (ústně: I´m ...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.9. úterý

Dú - ŽA s. 9/3

     - PRV s. 7/3 - čteme řádky a sloupce

Nemocní

* sešity pro Tobíka jsou připravené k vyzvednutí v družině

* ŽA s. 9 dokončit

* M velká s. 12/5 + s. 13/3 + s. 13 /5 - trénujeme pojmenování geom. tvarů a posloupnost

* M malá s. 5/3+4

* Prv s. 7 celá - cesta do školy, ze školy, semafor

* Psaní číslic s. 1 - psaní jedniček - druhý řádek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightenedKroužky Kreativ a Street dance - informace viz. 12.9. a 8.9.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.9. pondělí

Dú - ŽA s. 9/1 čtení

      - M malá s. 5/1 + 2

Nemocní

* ŽA s. 8 celá - nové písmenko M (ve cv. 1 barevně kroužkujeme M)

* Uvolňovací cviky s. 5 - pastelkami, alespoň 10x každý cvik

* M velká s. 10 + s. 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.9. pátek

Dú - ŽA s. 7/3 - první obrázek

        M velká s. 9/6 - pokračujeme v řadě do konce řádku

Nemocní

* ŽA s. 7 - podle zadání dole na stránce

* M velká s. 9 dokončit - podle zadání dole na stránce

* M malá s. 4 celá (u cv. 3 znázorňujeme první předmět prázdným kolečkem a druhý předmět plným kolečkem)

* Psaní číslic (z druhé strany sešitu Uvolňovací cviky) s. 1 - vybarvování míčů s číslicí 1 + obtahování jedniček - pouze první řádek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.9. čtvrtek

enlightenedProsím rodiče o podepisování všech Dú (i čtených). Děkuji IP

 

- ŽA s. 6/3 - čtení písmen A (krátce), Á (dlouze, klidně trošku přeženeme, jde o to, aby si děti uvědomily rozdíl)

       - M malá s. 3/ cv. 1 - děti dávají do oválu dvojice geom. tvarů nad sebou do vyčerpání jednoho z nich. Poté v rámečku zakroužkují ten, kterého je více.

Nemocní

* Dú výše

* ŽA s.6 - nové písmenko Á - podle zadání dole na stránce, (u cv. 1 barevně kroužkujeme v básničce Á.) 

* M malá s. 3/ cv. 2 - mezi geom. tvary najdeme a vybarvíme všechny čtverce

* M velká s. 8 celá + s. 9/1,2 - děti samostatně čtou zadání podle piktogramů, vypracujeme podle zadání dole na stránce

* Prv - s. 4 + s. 5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.9. středa

Dú -  Amos plus k ŽA s. 1/cv.4 - podle zadání dole na stránce, samolepky najdete vložené vzadu v sešitě

        AJ - uč. s. 4 - 5, děti poslouchají a zpívají písničku a ukazují si postavy na obrázku, poslech zde

Nemocní

* Dú výše

* Amos plus k ŽA s. 1/2+3 - podle zadání dole na stránce, samolepky vzadu v sešitě

* M velká s. 7- podle zadání dole na stránce

* AJ PS s. 2 -  kroužkujeme v každém řádku podle poslechu zde, vypracujeme s pomocí učebnice s. 4-5 a písničky z Dú

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.9. úterý

enlightenedKroužek Street dance

Děti mají možnost navštěvovat kroužek Street dance.

Termín: čtvrtek 15:30 - 16:30 hodin

Místo: ZŠ Hamry nad Sázavou

Cena: 1500 Kč na rok

Přihlášení: www.activezdar.cz/active-svc

 

- Uvolňovací cviky s. 4 - mícháme ve směru šipky (alespoň pětkrát v každém hrnci - pastelkami)  a potom sypeme vdolky - lehký pohyb v zápěstí (tužkou)

      - M trénujeme pojmy vpravo x vlevo

Nemocní

* úkol výše

* ŽA s. 5/2,3 - podle zadání dole na stránce

* Amos plus s. 1/1 - piktogramy (přehled piktogramů s vysvětlením je na přebalu sešitu na první straně uvnitř)

* M velká s. 6 

* M malá s. 2

* Prv s. 3/2,3 - samolepky ke cv. 2 najdete uprostřed sešitu prvouky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.9. pondělí

Dú - ŽA s. 5/1 - čtení řádků a sloupců s novým písmenkem A

        M velká s. 5/3 - dokončit vybarvování k upevnění znalosti geom. tvarů - podle zadání, děti by měly zvládnout tvary pojmenovat - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

Nemocní

* ŽA - s. 4 - podle zadání dole na stránce (u cv. 1 hledáme a barevně kroužkujeme všechna písmena A)

* M velká s. 4/2 - rozvoj logického myšlení, posloupnost

* M velká s. 5 - pojmenováváme a vybarvujeme geom. tvary, pracujeme podle zadání dole na stránce

* Uvolňovací cviky s. 3 - pracujeme ve stoje, různými barvami, v rytmu říkanky kroužíme několikrát (nejméně pětkrát) kolem každého obrázku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     enlightenedOrganizace prvních školních dní ZDE

    enlightenedDůležité informace do začátků ZDE

    enlightenedPondělí 11.9. divadlo ve škole (60,-)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.9. pátek

Dú - skládej si skládačku - první hláska (písmeno) ve slově + obrázek, děti mají obě karty vložené v deskách na ČJ, rodiče moc prosím o rozstříhání obou karet a zagumičkování, děti si přinesou v pondělí do školy

 

* Dnes děti dostaly učebnici (barevná) a PS (černobílý) do AJ, prosím o  podpis PS na štítek. Učebnici není potřeba podepisovat, ale je nutné ji obalit, děti ji budou na konci roku vracet. Učebnici si děti budou nosit každou středu do hodiny AJ. Děkuji

 

enlightenedKroužek Kreativ ve spolupráci s Active Žďár, zájemci se přihlašují přes uvedené kontakty

Děti mají možnost navštěvovat kroužek Kreativ ( tvoření a vyrábění z různých materiálů).

Termín: pondělí 13:00 - 13:45hod.

Místo: ZŠ Hamry nad Sázavou

Cena: 1800 Kč

Vedoucí: Lucie Chromá, info. chroma@activezdar.cz, tel: 736 686 498

Přihlášení: www.activezdar.cz

 

Nemocní

* úkol výše - skládačka

* Živá abeceda s. 3 - podle zadání dole na stránce

* Matýskova matematika s. 3 - podle zadání dole na stránce

                                         s. 4/ cv. 1 - podle zadání

* Procvičujeme pojmy vpravo, vlevo, řádek, sloupec

* AJ - uč. s. 2 - 3, prohlédnout obrázek, povídat si o něm česky, kdo v domě bydlí...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.9. čtvrtek

- Živá abeceda  s.2/ cv. 2 + cv. 3 - hlasité čtení obrázkových řádků a sloupců, při čtení si děti podloží řádek proužkem papíru, který mají vložený v sešitě, při čtení sloupců ve cv. 3 si děti položí záložku za čtený sloupec tak, jako na obrázku

 

enlightenedV pondělí 11.9. budeme mít ve škole v deset hodin divadlo - Macourkovy pohádky, cena je 60,-, děti mohou nosit peníze od zítřka. Děkuji

 

Nemocní

* úkol výše v sešitě Živá abeceda

* ve škole jsme dnes trénovali orientaci v prostoru, čtení obrázkových řádků a sloupců, pojmy vpravo, vlevo, nad, pod, před, za 

* Oskarova prvouka s. 2 - podle zadání dole na stránce

* Matýskova matematika s. 2 - podle zadání dole na stránce

* Uvolňovaci cviky s. 2 - nácvik lehkého posunu ruky po papíru, cvik píšeme ve stoje pastelkou, každý strom obtočíme nejméně třikrát a plynule se přesouváme ke stromu dalšímu, obkroužíme všechny stromy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.9. středa

Dú - Oskarova prvouka s. 1/ cv. 1 - do prázdného obdélníku děti namalují, na co se těšily do školy

 

* Prosím rodiče o podepsání nového sešitu do matematiky

 

* Kdo dnes neměl, donese si sáček s věcmi na TV a pověsí si ráno do šatny k bačkorkám, děkuji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.9. úterý

* Dú - nový sešit Uvolňovací cviky s. 1 - pastelkami několikrát obkroužíme (alespoň 5x) jednotlivé části těla Agáty, střídáme barvy, zítra doneseme do školy, podpis sešitu na štítek

 

* poprosím rodiče o nastříhání teček a číslic 1-5, vložit do kapsičky a kapsičku do modré obálky M, děti si přinesou zítra do školy

 

* děti, kterým dnes chyběly sešity M, Živá abeceda a PRV, si přinesou zítra, prosím

 

* některým dětem chyběly plastové obálky vel. A4 s drukem - modrá na M, zelená na Čj, žlutá na ostatní (ŽK, Prv....) a libovolná na desky na písmenka, prosím o doplnění

 

* dnes jsme uložili kufříky, tabulky, desky na písmenka, vše zůstává ve škole a sešity z M, Čj a Prv, domů si děti nebudou nosit vždy všechny sešity, aby neměly těžké aktovky

 

* poprosím obalit ŽK, kdo ještě nemá, dětem ji vrátím zítra (vložíme do žluté obálky), ostatní sešity obalte dle svého uvážení, dětem zůstanou všechny kromě učebnice AJ, kterou si přinesou příští týden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.9. pondělí

* Připomínám odstávku el. energie. Dětem, které půjdou zítra do družiny, je nutné přibalit větší svačinu. Děkuji